Relais social du Pays de Charleroi

Als je veel materiaal en ideeën hebt, vertellen we je hoe je van het project kunt profiteren.

Relais Santé biedtsinds 2007 zorg en toegang tot zorg aan daklozen. We bieden zorg aan alle daklozen die dat nodig hebben: hygiëne, gezondheidsvoorlichting, preventieve of curatieve zorg, ongeacht hun situatie.

Deze mensen die op straat leven en vaak een chaotische achtergrond hebben, raken geïndividualiseerd en leren niet meer bij. Basisbehoeften komen op de tweede plaats en het lichaam wordt vergeten. De regels van het leven naleven, wordt moeilijk in conventionele diensten, om nog maar te zwijgen van de geestelijke gezondheidsproblemen die al aanwezig zijn of daaruit voortvloeien, psychiatrische pathologieën en verslavingen die vaak aanwezig zijn. In Requinqu'eux, een verpleeghuis, wordt de zorg stroomopwaarts van het ziekenhuis geboden (ziekenhuisopname vermijden) of stroomafwaarts (herstel) of biedt een periode van rust, hervoeding, gezondheidseducatie en het naleven van de behandeling. De stress van de straat achter zich laten, helpt mensen te beseffen dat er iets anders mogelijk is, dat welzijn nog bestaat. Bij Requinqu'eux nemen we de tijd om alle resterende hulpbronnen te begrijpen en te mobiliseren.

Wat is jouw visie op de laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg voor de doelgroep van jouw project?

Er wordt rekening gehouden met mentale gezondheidsproblemen en zelfs psychiatrische problemen, net als met de veel voorkomende verslavingen (alcohol, medicatie), illegale drugs. Mensen die op straat leven raken geïndividualiseerd, leren af en vergeten de noodzaak om voor hun lichaam te zorgen. Soms zijn ze zo uitgeput dat ze niet meer kunnen nadenken.

In 2020 openden we Requinqu'eux, een verpleeghuis met 5 bedden, een zelfstandige residentiële dienstverlening. Het fungeert als een thuisziekenhuis voor mensen die geen thuis hebben. Slapen, eten en weg van de stress van de straat betekent datnieuwe levensprojecten kunnen worden overwogen.

Een pauze om afstand te nemen van hetproduct

Door af te stappen van >dehyperwaakzaamheid die op straat vereist is, kunnen we naar een ander persoon kijken, ook op psychiatrisch niveau. De patiënt wordt in zijn geheel bekeken: psychologisch, medisch en sociaal. Dankzij multidisciplinair teamwerk en netwerken wordt met elke parameter rekening gehouden om hen te begrijpen en te ondersteunen waar ze zijn en waar ze naartoe willen.

De tijd nemen om te begrijpen en verbanden te leggen, aanmoedigen en suggesties doen, weigeringen en herhaalde tegenslagen aanvaarden door de verschillende beschikbare hulpbronnen te mobiliseren: persoonlijk, familie, sociaal of medisch.

Welke methodologie wordt gebruikt om de doelgroep te bereiken en op welke wijze is zij preventief en/of curatief?

We werken als onderdeel van een netwerk en een multidisciplinair team, evenals straatverpleegkundigen in samenwerking met opvoeders van de dienst APPUIS (OCMW Charleroi). De gebruiker bereiken, contacten leggen en begrijpen hoe hij functioneert is de eerste stap om betrokken te raken en vervolgens zorg te verlenen. Rekening houden met psychologisch lijden, psychiatrische pathologieën en verslavingen en de gedragingen begrijpen die mensen ertoe aanzetten om te falen, zijn allemaal noodzakelijke stappen om zorg voor te stellen. Een periode van rust bij Requinqu'eux, om de spanning van het leven op straat weg te nemen, maakt het mogelijk om gezondheidsproblemen beter te begrijpen. Dit voorkomt soms dat er later een ziekenhuisopname nodig is.

Het administratieve aspect van de toegang tot gezondheidszorg wordt behandeld door de maatschappelijk werker van Relais santé, vooral voor mensen die geen geldige verblijfsvergunning hebben of die alles zijn kwijtgeraakt.

Ziekenhuizen doen ook een beroep op ons als een dakloze in het ziekenhuis wordt opgenomen. We gaan naar het ziekenhuis, bezoeken de patiënt en brengen hem of haar de nodige spullen voor opname in het ziekenhuis. Zo kunnen we de patiënt leren kennen en het verplegend personeel ter plaatse sensibiliseren. Als de medische situatie het toelaat en in alle veiligheid, kan het herstel plaatsvinden op Requinqu'eux, waar verpleegkundige zorg wordt verleend die op straat niet mogelijk zou zijn geweest.

Beschrijf hoe de aanpak van de doelgroep ervoor zorgt dat potentiële nieuwe rechthebbenden laagdrempelige gezondheidszorg kunnen genieten.

Gezondheidszorg op straat is vaak erg ingewikkeld: behandelingen worden niet opgevolgd, stop gezet, verkeerd begrepen, enz. Een woonvoorziening die deze zorg biedt, helpt om patiënten bewuster te maken van hun situatie en om deze periode van rust te benutten om na te denken over andere manieren van leven. Dit project verwelkomt ook mensen zonder wettelijke verblijfsvergunning. We werken ook aande toegang tot zorg vanuit administratief oogpunt: dringende medische hulp en gezondheidskaart, patiënten die al hun rechten zijn kwijtgeraakt administratief in orde brengen en ondersteuning bieden bij de formaliteiten voor degenendie daarniet (meer) toe in staat zijn. Het doel van al deze zorgen, die door de werker bij ons worden uitgevoerd, is om de patiënt te helpen zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo moet er minder een beroep worden gedaan op spoeddiensten en hospitalisatie, aangezien patiënten niet altijd welkom zijn in traditionele zorgdiensten en ontmoedigd worden door de wachttijd, opgeven of, in sommige gevallen, zich ongepast gedragen, wat leidt tot hun uitsluiting nog voordat er enig medisch advies is verstrekt.

Door zorgpersoneel bewust te maken van de specifieke problemen waarmee daklozen te maken hebben en te weten dat er nazorg bestaat, zal de manier waarop ze in het ziekenhuis worden verzorgd en de ontvangst die zekrijgen,verbeteren.

Welke resultaten worden bereikt of verwacht en hoe worden zij gemeten (kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren)?

Requinqu'eux bestaat sinds augustus 2020 (35 maanden). We hebben 83 verschillende mensen verwelkomd voor een totaal van 1111 dagen bewoning. Dit lijkt misschien niet veel, maar aangezien huisvesting een hoge mate van autonomie vereist, is het voor ons onder de huidige omstandigheden niet mogelijk om op alle verzoeken in te gaan, die nochtans gerechtvaardigd zijn.

Deze verzoeken komen van maatschappelijk werkers van het netwerk, van ziekenhuizen die zich zorgen maken over patiënten die het ziekenhuis verlaten, en soms zelfs van de patiënten zelf.

We evalueren ons project kwantitatief rond het aantal gehuisveste personen en het aantal bezette dagen. Rond >deherkomst van de aanvragen, denetwerkondersteuning die werd ingevoerd ter voorbereiding op het ontslag en op de samenwerkingsverbanden die zijn ontwikkeld.

Kwalitatief beoordelen we de opnames per soort behandelde pathologie, en de ontslagen per sociale (tijdelijke huisvesting, opvangtehuis, ziekenhuis, terugkeer naar de straat, enz.) en medische doorverwijzing (opvolging in het Relais santé, doorverwijzing naar de huisarts, therapietrouw) of heropname.

We beoordelen ook wat we te bieden hebben dat elders niet bestaat, op basis van de behoeften waarin we voorzien en de antwoorden die we bedenken.

Hoe kadert het project in een langetermijnstrategie en wat zorgt ervoor dat de aanpak kan worden overgedragen naar andere contexten en/of schalen?

Requinqu'eux is ontstaan dankzij een tijdelijke mogelijkheid diewerdverlengd. Nu de vraag toeneemt en het aanbod ontoereikend is, werken we samen met Dokters van de Wereld, le Relais social, het ‘GHDC’, de stad en het OCMW van Charleroi om een Médihalte (RIZIV-project) in te voeren, die een grotere capaciteit zal hebben en dag en nacht professioneel personeel ter plaatse zal hebben. Requinqu'eux heeft zijn nut bewezen, maar ook zijn beperkingen. Er is dus een vervolg nodig enwe hopen dat dit snel gerealiseerd wordt.

Een professionele aanwezigheid 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zal onze grenzen verleggen en ons in staat stellenom mensen op te nemen met pathologieën die momenteel onaanvaardbaar zijn en voorlangere periodes. Dit maakt het gemakkelijker om de "nasleep" te plannen, ontslag voor te bereiden en de zorg zo lang als nodig is in alle veiligheid voort te zetten.

Op welke manier worden de verschillen tussen mannen en vrouwen in aanmerking genomen in de toegepaste methodologie en de uitgevoerde acties?

De huidige voorziening van Requinqu'eux betekent dat slechts één vrouw veilig kan worden ondergebracht. Elke kamer heeft een eigen sleutel. Eén kamer op de eerste verdieping heeft een eigen badkamer. De mannen hebben toegang tot de badkamer op het gelijkvloers. Dit is verre van perfect en daarom wordt er bij de ontwikkeling van het project Médihalte praktisch nagedacht over deze vraag.

In 2022 boden we ook onderdak aan een koppel dat in een tent woonde en waarvan de vrouw zwanger was, in een poging een band te scheppen en hen aan te moedigen hun zwangerschap op te volgen en zich bewust te worden van toekomstig ouderschap.

Deze huisvestingsperiode wordt gebruikt om de samenwerking met specifieke diensten tot stand te brengen. Het kosttijd om een band te smeden en vertrouwen op te bouwen, dus Requinqu'eux is eengelegenheid om de eerste contacten te leggen ter voorbereiding op het ontslag van de patiënt (of het koppel).

Er moet worden opgemerkt dat huisvesting voor koppels zonder kinderen zeldzaam is en dat zwangerschapsbegeleiding in deze gevallen wordt bemoeilijkt door het gebrek aan geschikte of voldoende tolerante accommodatie, rekening houdend met de zwangerschap, de verslavingen en het koppel (of zelfs de hond).