Icar Wallonië

Als je veel materiaal en ideeën hebt, vertellen we je hoe je van het project kunt profiteren.

Icar begeleidt al dertig jaar mensen die in de prostitutie werken. Dankzij onze expertise op dit gebied en onze medisch-sociale begeleiding willen we de risico's van medische discriminatie die met deze praktijk gepaard gaan, bestrijden en voorkomen. In juni 2022 heeft een vraag van onze klanten ons ertoe aangezet om gynaecologische permanenties op te starten in onze twee filialen, één keer per maand in Seraing en op aanvraag in Luik.

Ons doel is gynaecologisch geweld te bestrijden dat gepaard gaat met de marginalisering van deze mensen. Door onze dagelijkse contacten met prostituees, kansarme vrouwen en professionals uit het sociale en gezondheidsnetwerk in Luik, hebben we kunnen vaststellen dat het momenteel om verschillende redenen moeilijk is om toegang te krijgen tot gynaecologische consultaties:

 1. Vanwege de aard van het beroep, wat leidt tot een angst voor veroordeling vanwege het medisch korps
 2. Vanwege de kosten van consulten voor vrouwen in zeer precaire situaties, omwille van de moeilijke toegang voor de meest gemarginaliseerde mensen (multidrugsverslaafden, daklozen, gevangenen, enz.).

Wat is jouw visie op de laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg voor de doelgroep van jouw project?

We bevorderen preventieve maatregelen tegen infectieziekten onder het grote publiek. Deze preventieve maatregelen omvatten vaccinatie, hygiëne en screening.

We richten ons ook op het verbeteren van het informatieniveau en de vaardigheden van mensen met betrekking tot soa's, waaronder hiv en hepatitis, preventie, risicovermindering, screening en behandeling. We helpen de seksuele en reproductieve gezondheid van de algemene bevolking en kwetsbare groepen te verbeteren op het gebied van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, genderbeleid, anticonceptie, toegang tot abortus en de strijd tegen seksueel geweld.

We ondersteunen de verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van mensen door de voorwaarden voor bevredigende en verantwoorde seksualiteit te bevorderen.

Het project voorziet niet alleen in een behoefte aan toegang tot gynaecologische zorg voor een kwetsbare populatie, maar ook:

 • Het publiek verzekeren van haar legitieme recht op dergelijke zorg die haar als individu en haar verschillen respecteert
 • en professionals bewust maken van de rechten van patiënten en hoe gewelddadige woorden en daden die door het doelpubliek kunnen worden waargenomen/gevreesd, kunnen worden vermeden

Welke methodologie wordt gebruikt om de doelgroep te bereiken en op welke wijze is zij preventief en/of curatief?

Onvoorwaardelijke toegang tot gynaecologische consulten onder begeleiding van gespecialiseerde professionals die op de hoogte zijn van het probleem, zal de mogelijkheid van toegang tot zorg voor deze vrouwen openen.

Onze consulten bij Icar worden bezocht door een groeiend aantal mensen dat in de prostitutie werkt. De toegang tot gynaecologische zorg voor vrouwen in de prostitutie en in zeer precaire situaties.Het belangrijkste doel van dit project is om een kwetsbare en gemarginaliseerde groep mensen een veilige en zorgzame plek te bieden waar ze de juiste zorg kunnen krijgen zonder beoordeeld te worden op basis van geslacht, seksuele of andere verschillen. Daarnaast worden professionals uit het verenigingsleven en ziekenhuizen bewust gemaakt van de noodzaak van dergelijke specifieke en respectvolle zorg.

Subdoelstellingen:

 • Toegang tot gynaecologische consulten
 • Gespecialiseerde, zorgzame medische zorg voor een publiek dat kwetsbaar is geworden door allerlei vormen van geweld, waaronder gynaecologisch geweld
 • Informatie en sensibilisering in het sociale, gezondheids- en ziekenhuisnetwerk in Luik, met de hulp van onze gebruikelijke partners die regelmatig geconfronteerd worden met deze buiten de maatschappij geplaatste bevolking.
 • Onvoorwaardelijke, veilige en gratis ontvangst
 • Bewustmaking van het belang van gynaecologische controles

Beschrijf hoe de aanpak van de doelgroep ervoor zorgt dat potentiële nieuwe rechthebbenden laagdrempelige gezondheidszorg kunnen genieten.

Het hele team (maatschappelijk werkers en verpleegkundigen) gaat op pad om onze doelgroep te ontmoeten en contact met hen te leggen op hun werkplek. Dit is essentieel om een vertrouwensrelatie met onze cliënten op te bouwen, wat een voorwaarde is voor elke opvolging.

Om consulten te kunnen houden, moesten onze verpleegkundigen niet alleen het grote publiek informeren en sensibiliseren, maar ook de professionals in de netwerken van Luik en Seraing waarmee we dagelijks samenwerken. Systematische informatie over deze toegang werd verstrekt in duidelijke taal.

Onze verpleegkundigen hebben zich ingezet om anticonceptie en baarmoederhalsscreening onder de aandacht te brengen bij elke raadpleging en tijdens campagnes op het terrein om consulten te promoten.

Welke resultaten worden bereikt of verwacht en hoe worden zij gemeten (kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren)?

Kwantitatieve indicatoren:

 • aantal gynaecologische consulten in onze twee vestigingen
 • aantal gynaecologische consulten
 • aantal begunstigden tijdens raadplegingen
 • aantal ondersteunende diensten na consultaties
 • aantal nieuwe opnames na de opening van gynaecologische consulten

Kwalitatieve indicatoren:

Een toegevoegde waarde in de gynaecologische zorg voor prostituees, vrouwen in kwetsbare situaties en transgenders, die veiliger zijn om dergelijke zorg te ontvangen.

 • Een toename van de zorg, harmonisatie van de acties van de medische beroepsgroep en de gezondheidswerkers.
 • Bewustmaking van het geweld dat onbewust kan worden gepleegd als gevolg van de voorstellingen en de mentale kaart ervan door zowel medische als niet-medische professionals.

Hoe kadert het project in een langetermijnstrategie en wat zorgt ervoor dat de aanpak kan worden overgedragen naar andere contexten en/of schalen?

 • Een toegevoegde waarde in de gynaecologische zorg voor prostituees, vrouwen in kwetsbare situaties en transgenders, die veiliger zijn om dergelijke zorg te ontvangen.
 • Een toename van zorg, harmonisatie van de acties van de medische professie en sociale en gezondheidsprofessionals.
 • Bewustmaking van het geweld dat onbewust kan worden gepleegd als gevolg van de voorstellingen en de mentale kaart ervan door zowel medische als niet-medische professionals.

Voortzetting van onze gynaecologische consulten

Op welke manier worden de verschillen tussen mannen en vrouwen in aanmerking genomen in de toegepaste methodologie en de uitgevoerde acties?

Het belangrijkste doel is daarom om een veilige, zorgzame plek te bieden voor kwetsbare en gemarginaliseerde mensen om de juiste gynaecologische zorg te ontvangen, zonder hen te veroordelen op basis van hun geslacht of omdat ze sekswerker zijn.

Gynaecologie raakt aan de intimiteit van vrouwen. Het gebeurt nog steeds dat prostituees dit onderzoek uit de weg gaan vanwege mishandeling zoals minachting, ongepaste opmerkingen of discriminatie op basis van hun levensstijlkeuzes. Bovendien worden onze consulten bij Icar bijgewoond door een groeiend aantal transgenders die in de prostitutie werken. De toegang tot gynaecologische zorg voor transgendervrouwen die een vaginoplastie hebben ondergaan of voor transgendermannen is al een bron van moeilijkheden voor het algemene transgenderpubliek. Gelet op bovengenoemde elementen zijn deze moeilijkheden nog groter voor transgenders die zich prostitueren.