CIEP Liège asbl

1. Wat is de visie op digitale inclusie binnen uw organisatie?

Wij verdedigen het idee dat digitale inclusie inhoudt dat men zich vertrouwd moet maken met het materiaal en de technische filosofie van de informatica. Mensen die zo geleidelijk vertrouwen krijgen in groep kunnen zelfstandig worden in het gebruik van de digitale tools. De evolutie van de methodes rond communicatie en toegang tot de diensten zijn de laatste jaren veranderd waardoor een groot deel van de bevolking, meer bepaald onder de kwetsbaren, digitaal afhaakt. Daarom verdedigen wij, op basis van uitwisselingen en luisteren naar de noden van de meest kwetsbaren op het vlak van ditigalisering, het behoud van de toegang tot de diensten via de telefoon of via fysieke permanenties door collectieve opleidings- en uitwisselingsworkshops  in te voeren voor het gebruik van digitale tools.

2. Wie is de doelgroep voor uw project? Waarom vond je het nodig om een digitaal inclusieproject voor te stellen voor deze doelgroep? Hoe bereik je je doelgroep als binnen het kader van dit project?

Wij ontvangen een publiek van hoofdzakelijk jonge gepensioneerden uit een populaire wijk in Luik (Saint-Léonard). Onze samenwerking met het centrum Agora, waar ons lokaal zich bevindt, en dat een school alfabetisering-Frans is, zorgt ervoor dat wij een gemengd, intergenerationeel en multicultureel publiek bereiken. Deze personen komen bij de groep, omdat zij zich kwetsbaar voelen door technologische evolutie die als opgelegd wordt ervaren zonder echte aangepaste begeleiding die erachter zit (sociale netwerken, online betaling, videoconferentie, virtuele portefeuille, gegevensbescherming, enz. Om deze personen te bereiken, geven wij de voorkeur aan de personen die het centrum bezoek en aan het zeer goed ontwikkelde verenigingsnetwerk van de wijk. Wij verspreiden eveneens een bredere communicatie op onze site en op de sociale netwerken.

3. Welke methodologie heb je gebruikt om dit project uit te voeren? Wat is het innovatieve karakter van deze methodiek? Hoe betrek je je doelgroep bij de voorgestelde activiteiten?

Wij doen een beroep op de tool 123Digit om de basiskennis te testen van de deelnemers en de personen die nog weinig of geen kennis hebben op niveau te brengen. Als gevolg hiervan voeren wij een levende bibliotheek in op basis van de collectieve kennis van de groep. De meer gevorderden helpen de minder gevorderden in een ontspannen en vriendelijke omgeving. Wij voeren plaatsen voor gemeenschappelijke uitwisseling in waaraan de deelnemers concrete gevallen gaan toevoegen die zij individueel kunnen oplossen. Deze uitwisselingsmomenten zorgen voor de invoering van pistes van collectieve of individuele oplossingen die nuttig zullen zijn voor de deelnemers in hun digitaal traject. Wij voeren eveneens een collectieve evaluatie uit tijdens en op het einde van het project. Tot slot organiseren wij bezoeken aan de ruimtes in verband met onze thema's op het vlak van digitale emancipatié (EPN, NAM-IP Namur, Re-lab Liège) en stellen ontmoetingen voor met de betrokkenen om onze programma te vervolledigen en de verworven kennis in onze workshop te consolideren of te voeden.

4. Hoe kan jouw project een hefboomeffect creëren (een inspiratiebron zijn) voor de realisatie van andere digitale inclusieprojecten van deze doelgroep? Bent u in het kader van dit project samenwerkingsverbanden aangegaan met andere actoren?

De digitale inclusie die in onze groep wordt beoefend, behelst de individuele emancipatie van de burgers, met name door hen te helpen de cirkel van afhankelijkheid van derden te doorbreken voor de uitvoering van bepaalde computertaken (rekeningen betalen, bestanden beheren, meterstand opnemen, enz.). Wij geloven ook dat een dergelijke concrete, maar collectieve en kritische benadering van de digitale technologie, om de mensen vertrouwen te geven, hen in staat stelt meer autonomie in hun dagelijks leven te herwinnen. Bovendien stelt ons partnerschap met het integratiecentrum Agora en het netwerk van plaatselijke verenigingen ons in staat volledig in de wijk geïntegreerd te zijn, wat volgens ons het meest doeltreffend voor dit soort projecten.    

5. Wat zijn de resultaten die worden behaald na de uitvoering van uw project?

Dankzij onze groep hebben bepaalde deelnemers geleidelijk aan zelfstandig onlinetaken kunnen uitvoeren en vervolgens kunnen helpen bij de digitale emancipatie van hun entourage. Onze groep moedigt ook het burgerdebat aan over de toenemende digitalisering van onze samenleving en een bewuster gebruik van digitale instrumenten in het kader van bredere maatschappelijke vraagstukken (bescherming van privégegevens, milieueffecten, betrekkingen met onze instellingen, enz.)

6. Hoe past uw project in een langetermijnstrategie voor digitale inclusie?

Op lange termijn wil ons project zorgen voor een betere toegang tot inzicht in digitale hulpmiddelen en tientallen mensen in een wijk helpen om digitale uitsluiting te overwinnen. Op lange termijn willen wij ook de moeilijkheden van deze gebruikers aan het licht brengen en hen helpen specifieke eisen te stellen die vervolgens onder de aandacht van de politieke autoriteiten of de verstrekkers van basisdiensten kunnen worden gebracht.