Hobo vzw

1. Wat is de visie op digitale inclusie binnen uw organisatie?

Hobo vertrekt van de levensnoodzakelijkheid van digitale inclusie voor dak -en thuisloze mensen. Onze werkvormen zijn laagdrempelig en spelen in op de dagdagelijkse noden van onze doelgroep: documenten opmaken, emails versturen, opslaan van documenten, toegang tot noodzakelijke (overheids)diensten, ... We nemen het initiatief binnen onze sector, en betrekken doelbewust partnerorganisaties. Via onze mobiele ateliers waarbij we digitale vormingen organiseren bij onze partners bereiken we ook de meest kwetsbare personen, die anders niet tot bij Hobo zouden komen. Bovendien zetten we zo ook de partners zelf aan het denken.

Bovenop het vormingsaanbod heeft Hobo een OCR (Openbare Computerruimte)voor de doelgroep, zodat we dagelijks het gebruik van computers en internet kunnen aanbieden. Daarnaast kunnen mensen op individuele afspraak bijvoorbeeld een smartphone krijgen en leren gebruiken, een specifieke vraag opgelost te zien etc.

Digitale inclusie is broodnodig voor onze mensen en we blijven graag het voortouw nemen om hier structurele oplossingen voor te zoeken.  We geloven ook niet dat we dit probleem alleen aan kunnen/moeten pakken: Daarom zetten we ook projecten op met partners als Digit All, Digital inclusion Fonds, etc. Want de oplossingen zijn niet enkel in onze sector te vinden. Dit is iets dat sectoroverschrijdend aangepakt moet worden

 

2. Wie is de doelgroep voor uw project? Waarom vond je het nodig om een digitaal inclusieproject voor te stellen voor deze doelgroep? Hoe bereik je je doelgroep als binnen het kader van dit project?

Hobo werkt met het altijd zeer diverse doelpubliek van dak- en thuisloze mensen. Het is een problematiek die iedereen raakt: man, vrouw, jong, oud. Iedereen komt over de vloer bij Hobo. Ook is het een problematiek die zelden op zichzelf staat. Mensen met een verslaving, schulden, mentale en fysieke gezondsheidsproblemen, mensen zonder papieren, etc. Deze diversiteit resulteert in diverse (digitale) noden en uitdagingen.

Enerzijds zijn er mensen die al overweg kunnen met computers en hun weg vinden op het internet. Zij missen enkel de toegang ertoe. Sinds het voorjaar van 2020 voorziet Hobo in een ondertussen dagelijks geopende digitale ruimte, waar onze doelgroep toegang krijgt tot computers, tablets en internet.

Anderzijds is er een groot deel van de doelgroep die nood hebben aan vorming en eventueel individuele hulp. Beiden voorziet Hobo, en vooral het digitale vormingsaanbod is al geruime tijd een focus. Hobo stelt zich tot doel de meest kwetsbare mensen vormingen aan te bieden, en verzekert zich hiervan door nauw samen te werken met partners: onthaalhuizen en- centra waar deze mensen verblijven. We geven onze mobiele ateliers niet enkel daar ter plekke, maar steken ook veel noodzakelijk werk in het ontmoeten en geruststellen van mensen voorafgaand aan de ateliers.

 

3. Welke methodologie heb je gebruikt om dit project uit te voeren? Wat is het innovatieve karakter van deze methodiek? Hoe betrek je je doelgroep bij de voorgestelde activiteiten?

Onze methodologie is vernieuwend in hoe we een erg heterogeen publiek bedienen van aangepaste vormingen en materiaal.

  • Met mobiele digitale vormingen gaan we op verplaatsing bij partners. Het zijn intensieve ateliers waarvoor we telkens een kleine groep mensen overtuigen (dat vraagt tijd) om gedurende een aantal opeenvolgende dagen een cursus af te werken met ons. We vragen engagement en toewijding, wat nooit eenvoudig is voor onze doelgroep die vaak andere prioriteiten heeft.
  • Onze wekelijkse laagdrempelige ateliers zijn toegankelijker en vereisen minder engagement. Mensen kunnen er via een vrijblijvende deelname de draad opnemen waar ze voordien gebleven waren.
  • In thema-ateliers zoomen we in op specifieke digitale instrumenten die onze mensen nodig hebben, zoals het gebruik van Gmail.
  • Ten slotte kunnen mensen dagelijks in onze digitale ruimte binnenwandelen en meteen een tablet of computer met internet gebruiken. Zij die aanvankelijk geen nood hebben aan vorming stellen er vaak toch vragen waarmee we ofwel meteen helpen, ofwel hen doorverwijzen naar ons vormingsaanbod.

Een didactisch voorbeeld van hoe we onze methodieken blijven aanpassen is dat we de laatste jaren meer inzetten op android-based systems in onze vormingen, want onze doelgroep heeft vaak geen computer maar is wel bekend met smartphone of tablet.

 

4. Hoe kan jouw project een hefboomeffect creëren (een inspiratiebron zijn) voor de realisatie van andere digitale inclusieprojecten van deze doelgroep? Bent u in het kader van dit project samenwerkingsverbanden aangegaan met andere actoren?

Hobo heeft een uitgebreid netwerk van partners om net die mensen te bereiken die nood hebben aan ons aanbod. Voor het digitale project werken we extra nauw samen met een 50tal partnerorganisaties waar we ter plekke digitale ateliers geven. Digitale inclusie is een prioriteit geworden, omdat we zien dat er in de sector van dak -en thuislozenzorg weinig aandacht naar gaat terwijl onze doelgroep er enorm nood aan heeft. We nemen dus het voortouw om een duurzaam houvast op te zetten voor onze doelgroep. Tegelijkertijd sensibiliseren we de sectorpartners en delen we onze expertise zodat ook zij meer inzetten op digitale inclusie.

Ruimer dan onze sector nam Hobo o.a. deel aan het project DigitAll, een coalitie tussen bedrijven, overheidsdiensten en sociale ondernemingen waarin Hobo als één van 29 deelnemers een digitaal charter ondertekende. Bovendien staken we onze schouders onder één van de resulterende concrete oplossingen: Mobidig, een mobiel digitaal atelier.

 

5. Wat zijn de resultaten die worden behaald na de uitvoering van uw project?

Het digitale luik van Hobo bereikt meer dan 500 mensen per jaar over alle verschillende vormen heen. Dit gaat van toegang hebben tot computers (ongeveer 450 mensen) tot vormingen geven (ongeveer 150 mensen). De mensen die we bereiken met dit project komen er altijd rijker uit. We kunnen niet zeggen dat allen meteen digitaal autonoom zijn, maar voor vele mensen is het een betrouwbaar maken  en toegankelijk maken van een wereld - de digitale- die vaak vooral een hindernis is geweest voor hen. Deze eerste stappen zijn heel erg belangrijk en we zorgen dat zij in een veilige en comfortabele setting gebeuren.

Met de verschillende werkvormen die we gebruiken zorgen we ook dat we IEDEREEN een kans geven. De ene methodiek ( bv. mobiele vormingen t.o.v. vormingen bij ons) bereikt andere mensen dan een andere. Deze diversiteit verhoogt het succes van ons digital empowermentsproject.

 

6. Hoe past uw project in een langetermijnstrategie voor digitale inclusie?

De enige manier om mensen mee te nemen in de digitale wereld is deze toegankelijk maken voor hen. Dat is iets dat we op Hobo elke dag opnieuw doen, zij het door computers aan te bieden, smartphones te regelen, hun kennis te verdiepen via vormingen, individuele afspraken te hebben met hen over specifieke problemen etc.

We werken hierbij steeds vanuit het idee dat mensen zelfredzaam moeten zijn. Als we hen leren digitale apparaten te gebruiken, hebben ze ons daarna niet meer nodig hiervoor.

Daarnaast geloven we ook niet de sleutels te bezitten tot een succesvolle digitale inclusie voor iedereen. Niet alleen. Om dit te realiseren hebben we andere sectoren mee te nemen in de realiteiten van onze werking, hebben we andere sectoren te sensibiliseren en moeten we vooral veel samen werken over grenzen heen. We doen dit zoveel mogelijk en geloven in de kracht hiervan op lange termijn.