Sortir du bois

1. Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze op een outreachende wijze bereiken binnen het project?

"Het project, dat tijdens de eerste lockdown ontstond, heeft ons in de eerste fase in contact gebracht met zowat 35 begunstigden. In het kader van die vrijwillige begeleiding konden we buiten het institutionele veld om banden smeden en onvoorwaardelijke vertrouwensrelaties uitbouwen.

Het zoeken naar middelen (via Facebook en via onze website) en de samenwerking met verschillende actoren uit het verenigingsleven, de cultuursector en het institutionele veld stelden ons in staat een zichtbaar netwerk van solidariteit te creëren. Een rechtstreeks gevolg daarvan is dat we geregeld worden gecontacteerd door daklozen (rechtstreeks via Messenger), door specifieke hulpdiensten, door particulieren die op de hoogte zijn van een bepaalde situatie, ... Bovendien ontmoeten we geregeld nieuwe begunstigden terwijl we onderweg zijn.  Onze doelgroep groeit dus, en nieuwe begunstigden komen met de vereniging in contact via verschillende partners en aanspreekpunten. "

2. Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

"Ons project is in de eerste plaats gericht op re-integratie. Aan mensen die op straat leven, bieden we mobiele woningen (caravans, woonwagens, tiny houses) aan als overgangsfase naar geïndividualiseerde sociale re-integratie en een meer duurzame woning. De overgang naar een mobiele woning confronteert de begunstigden met de verantwoordelijkheden die bij een woning horen (onderhoud, veiligheid, ...) en met de sociale omgeving rond de woning (buren, opvang op privéterrein, ...). Door onze manier van werken willen we begunstigden autonomer maken en samen een traject afleggen op hun tempo.

In een tweede fase helpen we de mensen om een woning te vinden en dragen we bij in de huurwaarborg (als die wordt gevraagd). Onze begeleiding wil de sociale banden niet verbreken, maar indien nodig als vangnet fungeren (materiële, sociale en administratieve bijstand, ...).

We werken ook aan de bewustwording door het uitschrijven van een levensverhaal en het mee organiseren van lezingen in het lager, middelbaar en hoger onderwijs.

3. Welke partners betrekken jullie bij het project? Kunt u hun betrokkenheid beschrijven?

"Onze partners horen thuis in verschillende categorieën:

- De (honderden) burgers die het initiatief ondersteunen via materiële en/of financiële giften, het aanbieden van vervoer en andere diensten, ... Voor mensen zonder inkomen of uitkering werkten we een maandelijks solidair steunsysteem uit met maandelijkse stortingen die een deel van de huur financieren. Momenteel engageerden zowat honderd burgers zich om per maand € 10 te storten ten gunste van een tiental begunstigden die (samen) een woning vonden.

- Handelaars (kruideniers, bakkers, restaurants) die producten schenken die ze niet meer kunnen verkopen.

- Kunstenaars die het project ondersteunen door een van hun werken te verkopen.

- De Faculteit Architectuur van de Luikse universiteit via een Master 2 project van een jaar (reflectie rond micro-woningen en de inrichting van caravans).

- De (culturele) verenigingswereld door steunacties (Theater Luik, Arsenic2, medische centra, vzw Thaïs, vzw Artikel 23, Solidaris, Latitude Jeunes, ...)."

4. Beschrijf het (de) hefboomeffect(en) dat dit project kan teweegbrengen. Welke voordelen creëert het project die verder reiken dan het initiële opzet?

Het gaat om een proefproject met veel hefboomeffecten. Sortir du Bois helpt een specifiek interventietraject uittekenen afgestemd op daklozen (met of zonder papieren). Die interventie overstijgt de traditionele institutionele kanalen. De recente deelname aan de werkgroep van het Europees project UrbAct Roof maakt het mogelijk een uitbreiding van onze activiteiten te overwegen. Onze actie maakt burgers en verenigingen ook meer bewust. Wij zijn ook betrokken bij innovatieve netwerkvorming tussen de verschillende partners opgesomd in de vorige vraag.

5. Welke resultaten werden bereikt?  Hoe hebben jullie deze resultaten gemeten?

"Vandaag, een jaar na de start van het project, leven 8 mensen in een mobiele woning en vonden 3 begunstigden een volwaardige woning. Een gezin zal in een tiny-house worden opgevangen.

In het kader van onze actie willen we ook bijdragen tot de bewustwording rond armoede. De inbreng van mensen die het project ondersteunen (cf. vraag 3) maakt die sensibilisering veel breder. We ontvangen regelmatig steunvoorstellen en berichten van mensen die zich door het project aangesproken voelen.

Als burgercollectief pleit Sortir du bois voor de idee dat de strijd tegen armoede solidariteit op alle niveaus vereist: individueel, binnen de gemeenschap (verenigingen die voor opvang zorgen) en collectief (samen staan we sterker). Ook beleidsmensen en instellingen kunnen zich solidair opstellen."