Betonne Jeugd vzw

1. Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze op een outreachende wijze bereiken binnen het project?

Sinds 2018 ziet Betonne Jeugd het aantal dak- en thuisloze jongeren groeien. Betonne Jeugd besloot toen, vanuit een nood, een focus te leggen op deze doelgroep.

Niet alleen Betonne Jeugd zag deze cijfers stijgen. Uit onderzoek van Koen Hermans (2014) blijkt dat 10% van de gebruikers van de winteropvang in Vlaanderen jonger dan 25 jaar is. En dat 1 op de 5 gebruikers van residentiële opvangtehuizen en het begeleid wonen zijn jongeren en jongvolwassenen. Alsook voor de doorgangswoningen

Betonne Jeugd bereikt deze specifieke doelgroep door middel van outreach. Een jeugdwerker gaat op zoek naar dak -en thuisloze jongeren in hun leefwereld. Hij zoekt ze in de straten en nacht schelters

Belangrijk is ook om de bereikte doelgroep te vragen waar nieuwe vindplaatsen voor dak- en thuisloze jongeren zijn. Vaak gaat de outreach werker op stap met iemand van de doelgroep om zo gemakkelijker verbinding te leggen met een nieuwe dak of thuisloze jongeren.

2. Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

Betonne Jeugd zoekt dak -en thuislozen op in hun leefwereld. De outreach werker legt op een laagdrempelige manier contact met de jongere en tracht hem toe te leiden naar Betonne Jeugd. Betonne Jeugd is een thuisbasis voor jongeren in armoede, en dus ook voor dak- en thuisloze jongeren.

In deze thuisbasis staat hulpverlening niet voorop, maar wel het ‘jong zijn’. Deze jongeren hebben door hun problemen vaak niet de kans om van hun jeugd te genieten. Vaak worden ze ook plat geslagen met hulpverleningstrajecten. Op Betonne Jeugd kunnen deze jongeren wel terecht voor ontspanning. Op deze manier bouwen de jeugdwerkers een band op met de jongere. Door het vertrouwen in elkaar komen vaak onderliggende verhalen/problemen naar boven waar andere hulpverleningsorganisaties geen weet van hebben.

Jongeren helpen jongeren is het motto van Betonne Jeugd. Vaak komen jongeren binnen met een bepaald probleem dat een andere jongere ook al heeft gemaakt. De jeugdwerkers trachten deze jongeren met elkaar in verbinding te zetten zodat ze elkaar ondersteunen.

Betonne Jeugd is ook een vereniging waar armen het woord nemen. Samen met de dak -en thuisloze jongeren denken we na over de woonproblematiek, de oorzaak ervan en mogelijke oplossingen.

 

3. Welke partners betrekken jullie bij het project? Kunt u hun betrokkenheid beschrijven?

Mind the Gab Antwerpen: Platform van een 40 tal Antwerpse organisaties die samen strijden tegen dak en thuisloosheid bij jongeren door verschillende acties op te stellen. Enkele voorbeelden van acties zijn: inloophuis dak -en thuisloze jongeren, wonen met kansen, vormingen,... . Betonne Jeugd is actief in verschillende werkgroepen.

- straatoverleg Antwerpen: Overleggroep met verschillende partners die met dak -en thuislozen werken in Antwerpen

- doorverwijzing en toeleiding: team outreach, t’Alternatief, JAC+

-vindplaatsen voor dak -en thuisloze jongeren: Nacht Shelters en inloophuizen: Steenhouwer, Victor, Plug-inn, De Vaart, Free-clinic:

-Caritas Vlaanderen: structureel netwerk over Vlaanderen die eerstelijns partners, academici en beleidsbeïnvloedende organisaties verbindt. Dit zowel voor het uitwisselen en delen van good practices als het bundelen van signalen naar het beleid toe. Betrokken organisaties bij dit netwerk zijn: Hoge School Gent, KU Leuven, ODISEE, VZW homie, Kaizen VZW, JES, Uit de Marge, Netwerk Tegen Armoede, Dienst opgroeien Vlaanderen

-signalen bundelen en doorgeven aan beleid : Uit De Marge en Netwerk Tegen Armoede

-AP hogeschool: vervolgonderzoek away home.: Dit is een vervolgonderzoek naar aspiraties en krachten van dak - en thuisloze jongeren.

Verder blijft Betonne Jeugd steeds alert voor andere relevante organisaties of overlegmomenten;

4. Beschrijf het (de) hefboomeffect(en) dat dit project kan teweegbrengen. Welke voordelen creëert het project die verder reiken dan het initiële opzet?

De algemene doelstelling van ons project is dan ‘Geen enkele jongere in Vlaanderen (of België) is nog verplicht om in dak- of thuisloosheid te leven'. Deze doelstelling is ambitieus en vraagt een aanpak op lange termijn. Beleidsbeïnvloedend werk is dan ook van groot belang.

Al 3 jaar fungeert Betonne Jeugd als spreekbuis voor dak -en thuisloze jongeren. We gaan na bij de doelgroep wat mogelijke oplossingen kunnen zijn om dak -en thuisloosheid tegen te gaan. Samen met de doelgroep gaan we in dialoog met het beleid. We denken na over hoe we dakloosheid bij jongeren preventief kunnen tegen gaan, over een alternatieve nachtopvang, alternatieve woonvormen, enz.

Betonne Jeugd wil uitgroeien tot expert in deze doelgroep/problematiek waar andere organisaties zich kunnen laten inspireren.

5. Welke resultaten werden bereikt?  Hoe hebben jullie deze resultaten gemeten?

- in 2020 bereikte Betonne Jeugd 31 dak -en thuisloze jongeren.:

- 12-18 jaar: totaal 9 jongeren die in instelling of pleegzorg verblijven

- 18+: totaal 22 jongeren: sofasurfers, buitenslapers, residentiële hulpverlening, precaire woonsituatie.

 

- Doordat Betonne Jeugd deze problematiek overal aankaart wordt deze doelgroep aanzien als een aparte doelgroep van de volwassen daklozen.

- Ook structureel heeft Betonne Jeugd al heel wat bereikt. Zo is er nu al het inloopcentrum JUMP voor dak en thuisloze jongeren. En in 2021 zou er een nachtopvang komen in Antwerpen specifiek voor dak -en thuisloze jongeren.